Colofon

De cultuurspiegel is een reflectie-instrument over cultuur in het onderwijs. Het instrument is bedoeld voor leerkrachten in het leerplichtonderwijs. De cultuurspiegel is geen wetenschappelijke test maar stoelt wel op een specifieke theoretische onderbouw. Die theoretische onderbouw werd, net als dit instrument, ontwikkeld binnen het onderzoeksproject "Cultuur in de Spiegel". Voor Vlaanderen werd dit onderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel en HIVA-KULeuven, in opdracht van de Vlaamse overheid (CANON Cultuurcel, de cultuurcel van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming).

Uitdrukkelijke dank aan alle leerkrachten en pedagogische begeleiders die feedback gaven bij het ontwerp van dit instrument.

Meer informatie over het "Cultuur in de Spiegel" onderzoeksproject leest u op www.cultuurindespiegel.be
Voor vragen of reacties over het onderzoek en over het cultuurspiegel-instrument kan u terecht bij: canon@ond.vlaanderen.be.